Waterbewoners Amsterdam | Maximale lengte van woonboot in het geniep verkleind naar 15 meter
612
post-template-default,single,single-post,postid-612,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Maximale lengte van woonboot in het geniep verkleind naar 15 meter

Een oplettende mede-waterbewoner kwam er bij toeval achter dat er een nieuwe versie bestaat van het ontwerp-bestemmingsplan West. De versie die al sinds juli 2017 online staat bij de gemeente, stelt dat de maximale lengte voor woonboten 20 meter is. Maar in de nieuwe versie, die aanstaande dinsdag wordt besproken in de Bestuurscommissie West, staat een maximale lengte van 15 meter vermeld.

In het huidige bestemmingsplan uit 2007 staat dat woonschepen mogen worden vernieuwd, maar niet mogen worden vergroot. Dat betekent dat je tot dezelfde lengte mag vervangen. Verder mag het Dagelijks Bestuur bij herschikking een ligplaats van 20 meter aanhouden. Het nieuwe bestemmingsplan beperkt vervanging tot 15 meter.

De wijziging komt hoe dan ook uit de lucht vallen. Er worden geen inhoudelijke argumenten aangevoerd om de lengte van woonboten te beperken naar 15 meter. Er is bij de participatieronde door niemand aangedrongen op een inperking.

De gemeente erkent dat op de website van Oud-West  oude bestanden staan en zegt dat die van de website worden gehaald.

Verstrekkende gevolgen

Wat betekent het beperken van de maximumlengte van 20 naar 15 meter?

Bestaande woonboten die langer zijn dan 15 meter vallen onder de overgangsbepaling en kunnen worden verkocht. Kopers behoren gewoon een vergunning te krijgen.

Maar het ligt anders als een boot wordt vervangen. Want de nieuwe boot mag nog maar maximaal 15 meter lang zijn, ook als de huidige boot langer is.

Een consequentie is verder dat alle bestaande boten die langer zijn dan 15 meter in principe minder waard worden. De mogelijkheden voor vervanging worden immers beperkt. Eigenaren worden door dit ontwerp-bestemmingsplan dus geschaad in hun belang.

In theorie kan daarvoor een planschadeclaim ingediend worden. Vraag is dan wanneer deze planschade zich voordoet, want die is pas evident op het moment van verbouwing of verkoop.

Bezwaar maken

Op dinsdagavond 6 maart 2018 bespreekt het Algemeen Bestuur van stadsdeel West het vaststellen van het ontwerp-bestemmingsplan. Daarna zal het worden doorgestuurd naar de wethouder Ruimtelijke Ordening met het verzoek om het ter inzage te leggen. Pas als het ter inzage ligt (gedurende zes weken) kan er bezwaar worden gemaakt tegen onderdelen van dit bestemmingsplan.

Bezwaar maken is een absolute voorwaarde wanneer je als eigenaar van een woonboot voor planschade in aanmerking wilt komen. Dat betekent feitelijk dat de eigenaren van woonboten die langer zijn dan 15 meter binnenkort bezwaar moeten maken.

Inspreken

Nog beter zou het zijn als het niet zo ver hoeft te komen. Daarom is het zaak om woensdag 6 maart in te spreken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het stadsdeel, met als doel om de aanpassing van 20 naar 15 meter ongedaan te krijgen.

Stukken voor bestuursvergadering

Kijk hier voor de meest recente stukken voor deze vergadering, inclusief het aangepaste ontwerp-bestemmingsplan.