Waterbewoners Amsterdam | Actueel
6
blog,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Hoe beheersen we de drukte op het water? Om die vraag te beantwoorden is Amsterdam een zgn. stakeholderdialoog gestart. Een onafhankelijke begeleider vraagt advies van de belanghebbenden (met name reders en bewoners) over nieuw rondvaartbeleid. Een aantal woonbootbewoners is al nauw betrokken geweest bij de gesprekken...

Het ontwerp-bestemmingsplan met bouwregels voor drijvende bouwwerken kan grote gevolgen hebben voor waterbewoners. Je kunt uiterlijk tot 27 april 2018 een zienswijze indienen. Dat is cruciaal, want zonder zienswijze kun je later geen bezwaar maken. Er zijn twee manieren om een zienswijze in te dienen: als particulier...

De gemeente Amsterdam heeft een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld met bouwregels voor drijvende bouwwerken. Het bestemmingsplan geldt voor de hele stad en kan grote gevolgen hebben voor waterbewoners met een boot die langer is dan 15 meter of breder dan 5 meter. Bovendien is de eis opgenomen...

Portefeuillehouder Jeroen van Berkel heeft waterbewoners gerustgesteld na alle commotie die was ontstaan door een plotselinge aanpassing in het ontwerp-bestemmingsplan Oud-West. Daarin wordt de maximale lengte van woonboten teruggebracht van 20 naar 15 meter.  Inspraak Na de inspraak van een aantal woonbooteigenaren tijdens de vergadering van de...

De gemeente Amsterdam heeft de concept-nota Welstand op het water gepubliceerd. Op maandag 13 november is er een Informatieavond Welstand op het water. De inspraakperiode eindigt op 26 november. De nota biedt volgens de gemeente criteria voor de beoordeling van het uiterlijk van objecten op of aan het water. Deze criteria helpen burgers en...

Een nieuwe Facebook groep wil de circa 3000 waterbewoners in Amsterdam verenigen en inlichten over de aangekondigde ‘forse verhoging’ van het liggeld. Help de precario betaalbaar houden "Heb je informatie of vragen m.b.t. precario/liggeld post het dan in deze groep," schrijven de initiatiefnemers. "Hoe hoog de gemeente Amsterdam het...